Fundaţia

.
FUNDAȚIA UZINELE DE FIER ȘI DOMENIILE REȘIȚA este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, non-profit, neguvernamentală, apolitică şi fără caracter religios, înscrisă în Registrul Special sub Nr.11/A/21.04.2011 – Judecătoria Reșița.

Fundaţia UDR a fost constituită cu scopul: de a sprijini dezvoltarea și creșterea competitivitătii economiei reșițene și a județului Caraș-Severin, în raport cu economiile celorlalte regiuni administrative ale României, în condițiile promovării unei piețe continentale unice, prin activităti specifice organizațiilor non-profit; de a pune în evidență valoarea tradiției industriale reșițene, a județului Caraș-Severin și a patrimoniului cultural; de a agrega și reprezenta interesele fundamentale ale comunității reșițene și ale județului Caraș-Severin în raport cu reprezentanții autorităților locale, cu cei ai clasei politice, cu instituțiile locale și centrale ale statului; de a evidenţia și pune în valoare resursele sociale, culturale și cele de patrimoniu, turistice, sportive ale Reșiţei și ale județului Caraș-Severin.

Fundația are ca obiective: creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a nivelului de trai prin atragerea de investiţii directe, profitabile în economia Reşiţei şi a judeţului Caraş-Severin; evaluarea şi dezvoltarea resurselor umane; protejarea monumentelor istorice; dezvoltarea unui centru de competență medicală; înființarea unui muzeu al tradițiilor industriale; revigorarea culturii regionale prin susținerea unei instituții specializate; realizarea unui centru regional de promovare a turismului; organizarea de competiții sportive tradiționale cu caracter permanent; crearea unui centru national de competență sportivă.

Beneficiarii direcţi ai activităţilor fundaţiei sunt locuitorii Municipiului Reşiţa, ai Judeţului Caraş-Severin, precum şi vizitatori şi cercetători ai valorilor de arheologie industrială din Banatul Montan.

Înființată în 2011, Fundația UDR preia și continuă scopul și obiectivul ASOCIAȚIEI UZINELE DE FIER ȘI DOMENIILE REȘIȚA, care îşi încetează de la respectiva dată activitatea.